Ευρετήριο Άρθρου

  1. Η αναλογία της εκτάσεως κάθε τμήματος (Κάθετης ιδιοκτησίας) σε σχέση με την συνολική έκταση του οικοπέδου δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας από το οποίο προκύπτει ο συντελεστής δομήσεως της κάθετης. Π.χ μπορείτε να δημιουργήσετε δύο ίσες κάθετες ιδιοκτησίες ως προς την επιφάνεια του οικοπέδου αλλά να δώσετε στην μία που προορίζεται για πώληση, ποσοστό συνιδιοκτησίας μόνο το 25% επί του οικοπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης που θα αγοράσει την κάθετη αυτή θα έχει δικαίωμα να οικοδομήσει μόνο το 25% από την επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο. Το υπόλοιπο 75% του ΣΔ θα μπορεί να οικοδομηθεί στην κάθετη που απομένει.
  2. Αν σας ανήκει το όμορο με την κάθετη οικόπεδο, ο νόμος δεν επιτρέπει να συνενώσετε τα δύο ακίνητα, και να εκδόσετε ενιαία άδεια οικοδομής. Μπορείτε όμως να οικοδομήσετε με δύο άδειες δύο κτίρια σε επαφή και στην συνέχεια να τα συνενώσετε ώστε να λειτουργούν σαν ενιαίο κτίριο.
  3. Σε ένα συγκρότημα κατοικιών σε κάθετες ιδιοκτησίες είναι πιο χαλαρή η σχέση και η αλληλοεξάρτηση μεταξύ των συνιδιοκτητών, από ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο στον κανονισμό να υπάρχει πρόβλεψη για μονομερή τροποποίηση του συμβολαίου της σύστασης, από κάθε συνιδιοκτήτη, ώστε να μην είναι απαραίτητη η υπογραφή των υπολοίπων σε τροποποιήσεις ή αλλαγές που πιθανώς θα ήθελε να κάνει στην ιδιοκτησία του.
  4. Σε μία κάθετη ιδιοκτησία μπορεί να κτιστεί και πολυώροφο κτίριο αν το επιτρέπει ο συντελεστής δόμησης. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου και τα διαμερίσματα του κτιρίου μοιράζονται το ποσοστό συνιδιοτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου.
  5. Σε μεγαλύτερα οικόπεδα μπορούν να παραμείνουν κοινόχρηστα ορισμένα τμήματα στα οποία έχουν πρόσβαση όλες οι κάθετες ιδιοκτησίες, πχ εσωτερικός δρόμος ή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα). Σε αυτά έχουν δικαίωμα χρήσης όλοι οι συνιδιοκτήτες, και είναι απαραίτητο να έχουν προβλεφθεί οι κανόνες της χρήσης τους καθώς και η κατανομή των εξόδων λειτουργίας τους στον κανονισμό της καθέτου ιδιοκτησίας