Ο τελευταίος νέος Νόμος 4495/2017 που διευθετεί μεταξύ άλλων, και θέματα νομιμοποίησης αυθαιρέτων παραμένει σε ισχύ μέχρι την 8 Νοεμβρίου 2019.

Σε αυτόν τον νόμο, όπως και στους προηγούμενους, δίνεται υπέρμετρη δημοσιότητα σε ευνοϊκές διατάξεις προς κάποιες ειδικές κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως πχ τους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ή τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, που όμως δεν αποτελούν σημαντικό τμήμα του όγκου των αυθαιρέτων. 

Αντίθετα υπάρχουν άλλες κατηγορίες λιγότερο προβεβλημένες.....

από τον τύπο, που αφορούν χιλιάδες ιδιοκτησίες, σε πολλές περιοχές της επικράτειας, όπου ο νόμος προβλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις. Μία τέτοια κατηγορία είναι αυτή των αυθαιρέτων εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισμού, και ιδιαίτερα αυτών που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια.

Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτελεί τον μέσο όρο των κατοικιών αυτού του τύπου:

Εξοχικό σπίτι που αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο 60μ2 με ημιυπόγειο 35μ2 διαμορφωμένο για κυρία χρήση (πχ Κουζίνα, καθιστικό, μπάνιο) που συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα, κατασκευασμένο την περίοδο 1983-1993, σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 900€, χωρίς οικοδομική άδεια.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
  Ν 4178/13 Νέος Νόμος Μείωση %
Παράβολο 1000 250 -75%
Πρόστιμο χώρων ΚΧ 11016 4738 -57%
Πρόστιμο χώρων ΒΧ 3213 829 -75%
Σύνολο 14229 5567 (4453) -60% (-69%)
Μηνιαία Δόση 220 66 (52) -70% (-77%)

Ο συγκριτικός πίνακας δείχνει ότι η διαφορά προστίμου από τον υφιστάμενο νόμο 4178/13 είναι 60%, με περιθώριο να ανέβει και στο ~70% αν η δήλωση υποβληθεί το πρώτο εξάμηνο από την δημοσίευση του ΦΕΚ. Ακόμη περισσότερο ευνοϊκή γίνεται η αποπληρωμή σε δόσεις οι οποίες ανεβαίνουν στις 80 αντί 60 με την μηνιαία καταβολή να μειώνεται ως το 77%.

Τα παραπάνω αν συνδυαστούν με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ή/και στατικής ενίσχυσης το κόστος των οποίων αφαιρείται από το πρόστιμο, οδηγούν σε μία πολύ οικονομική αντιμετώπιση του θέματος της νομιμοποίησης και τακτοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιουσίας σας.

 Αν επιθυμείτε στο χρόνο που απομένει, να ενταχτείται στον Νόμο 4495/2017 για κάποιο ακίνητό σας, Συζητήστε το μαζί μας!