Μετά από την κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη πορεία των νόμων της τακτοποίησης των παλαιών αυθαιρέτων, αλλά και της σχεδιαζόμενης συνέχειας με την θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων, θεωρείται πλέον ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για  τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Ωστόσο, βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, που είναι η διευθέτηση ενός τεράστιου σε μέγεθος και σε διάρκεια, κοινωνικού φαινομένου, εφόσον η μεν κατεδάφιση έχει αποκλειστεί, η δε επιβολή υψηλών προστίμων είναι ασύμβατη με την σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Παραβλέπουμε όμως μεμονωμένες περιπτώσεις σε επίπεδο γειτονιάς, οικοδομικού τετραγώνου ή ακόμη και εντός του ιδίου κτιρίου, όπου η «τακτοποίηση» του αυθαιρέτου, θεωρείται καταπάτηση δικαιωμάτων από κάποιον που πιστεύει ότι αδικείται από την νομιμοποίηση γειτονικού αυθαιρέτου.

Είναι δύσκολο να πάρεις θέση για ένα τέτοιο ζήτημα, και δυστυχώς ο νόμος έχει αρκετές ασάφειες που δυσκολεύουν την απόδοση μίας δίκαιης διευθέτησης. Η Υπηρεσία δόμησης και το ΣΥΠΟΘΑ ως δευτεροβάθμιο όργανο, μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα πολεοδομικού χαρακτήρα, αλλά δεν διαθέτουν την συγκρότηση ενός τακτικού δικαστηρίου που θα λάμβανε υπ’ όψη τις ευρύτερες επιπτώσεις που θα είχε μία απόφασή τους προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Δυστυχώς η διαδικασία καταγγελίας είναι απαράδεκτα εύκολη και ανέξοδη, ώστε να δίνει την δυνατότητα για υπερβολές. Θεωρητικά ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταγγείλει τον γείτονα του χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς συνέπειες, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό της πολεοδομίας που συχνά είτε δεν εξακριβώνει παράβαση είτε οι όποιες παρατυπίες είναι ανάξιες λόγου.

Αν αντιμετωπίζετε έναν επίμονο αντίδικο που ζητά από την πολεοδομία να διαπιστώσει αυθαιρεσίες στο ακίνητό σας, ή υποβάλλει ενστάσεις κατά επί μέρους διοικητικών πράξεων που σας αφορούν, δεν πρέπει να επαναπαύεστε στην δήλωση τακτοποίησης που έχετε υποβάλλει. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να παρασυρθούν από αληθοφανή επιχειρήματα ή απειλητική διάθεση του αιτούντος και να ακυρώσουν δικές τους ενέργειες ή πράξεις με αποτέλεσμα η νομιμότητα που είχατε εξασφαλίσει μέχρι τώρα για το ακίνητό σας να ανατραπεί. 

Προσβάλλετε αμέσως τις καταγγελίες εντός της νόμιμης προθεσμίας. Προσφύγετε στο ΣΥΠΟΘΑ ή στο διοικητικό εφετείο και οργανώστε την αντίδρασή σας.  

Σε αρκετές περιπτώσεις μία καταγγελία για αυθαίρετο μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Αν αποδείξει ο αντίδικος ότι το κτίσμα κατασκευάστηκε μετά τις 28-07-2011, ή αν πρόκειται για αυθαίρετο που υπάγεται σε εξαίρεση από την υπαγωγή στον Ν4495/2017. Από όλες τις περιπτώσεις όμως η πιο επικίνδυνη είναι η Ανάκληση Οικοδομικής άδειας.


Σε περίπτωση που έχετε καταγγελία με μεγάλο αντικείμενο θα χρειαστείτε εξειδικευμένη υποστήριξη.  Συζητήστε το μαζί μας!