Ως μη κύρια ξενοδοχιακά καταλύματα ορίζονται εκείνες οι ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται μεν για βραχυχρόνια μίσθωση σε τουρίστες, αλλά ο προορισμός και η χρήση τους δεν είναι αμιγής ξενοδοχιακή. Η νομική τους δε υπόσταση δεν είναι απαραίτητα αυτή της εταιρικής ή ατομικής επιχείρησης. Όλοι οι τύποι μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά ως δευτερεύουσα δραστηριότητα από ιδιώτη, που μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη κύρια επαγγελματική ιδιότητα (πχ Συνταξιούχο, ή μισθωτό Δημοσίου). 

Η διάκριση που υπάρχει μεταξύ των επαγγελματικών μονάδων και αυτών που λειτουργούν από ιδιώτες εξαρτάται από τις ημέρες εκμετάλλευσης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους καθώς και από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τα καταλύματα που μπορούν να εκμεταλλεύονται ιδιώτες ονομάζονται και αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα. Σε αυτά η μισθωτική περίοδος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 90 ημέρες/έτος ή τις 60 ημέρες/έτος αν βρίσκονται σε νησιά με λιγότερους των 10000 κατοίκων. Επίσης δεν επιτρέπεται να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες (πέραν της διανυκτέρευσης και της αλλαγής σεντονιών). Κατ' εξαίρεση η μισθωτική περίοδος μπορεί να επεκταθεί ανάλογα, αν το αποκτηθέν ακαθάριστο εισόδημα για το έτος δεν έχει φτάσει το ποσόν των 12000€, και μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό αυτό. Εξυπακούεται ότι αν ο φορέας έχει επαγγελματική ιδιότητα (ατομική ή εταιρική επιχείρηση με την κατάλληλη δραστηριότητα), οι περιορισμοί αυτοί δεν υπάρχουν.

Οι τύποι των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων είναι:

  1. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλλες). Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες επιφανείας τουλάχιστον 80μ2, έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος.
  2. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα κατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 40μ2 έκαστη με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση.
  3. Ενοικιαζόμενα-επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔΕ) ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, και αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 20 δωματίων ή/και διαμερισμάτων. Κατατάσσονται προαιρετικά δε 3 κατηγορίες (κλειδιά) βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση.
  4. Οποιασδήποτε μορφής οίκημα που μπορεί να διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση. Αφορά αποκλειστικά και μόνο ιδιωτικά καταλύματα. Δεν απαιτείται Ειδικό σήμα λειτουργίας αλλά εγγραφή στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων", ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Αν ενδιαφέρεστε να ανεγείρετε ή να μετατρέψετε  το ακίνητό σε τουριστικό κατάλυμα θα χρειαστείτε έμπειρο αρχιτεκτονικό γραφείο Συζητήστε το μαζί μας!