Όσοι έχουν εμπλακεί σε σοβαρές διενέξεις ή αντιδικίες με τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ή/και με ιδιώτες, και αντικείμενο την πολεοδομική νομιμότητα κατασκευών στο ακίνητό τους έχουν σίγουρα αντιμετωπίσει το δίλημμα. Είναι το ΣΥΠΟΘΑ το κατάλληλο όργανο για την επίλυση του προβλήματος ή μήπως είναι ασφαλέστερη η προσφυγή στο διοικητικό Εφετείο που